Håndverksgruppen logo

Løten Malerverksted AS

Åpenhetsloven

Om selskapets plikter etter Åpenhetsloven

Redegjørelsen beskriver hovedtrekkene i selskapets aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven i tråd med kravene som følger av loven § 5.

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!

Har du noen spørsmål?